Kütüphaneler Arası Ödünç Verme

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti Kuralları (ILL Hizmeti)

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti (ILL), Bakanlığımız Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan bilgi kaynaklarının, diğer kurumlardan bu kurumların ödünç verme kurallarına bağlı olarak sağlanmasıdır. Kütüphanelerarası işbirliğinden Bakanlık personeli yararlanabilir.

Kütüphanede  bulunmayan bilgi kaynakları istekleri online olarak, Kütüphane Hesabım sayfasındaki ILL Kitap İstek Formu doldurularak yapılır, elden yapılan istekler işleme konulmaz.

İstek sahibi ILL isteğinde bulunmadan önce aradığı yayının Ekonomi Kütüphanesi kataloğunda olup olmadığını kontrol eder. 

Bibliyografik bilgisi eksik olan kitap ve makale istekleri, istek sahibine bildirilir, eksik bilgilerin tamamlanmasından sonra işleme alınır. Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan kitap ve makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir. 

ILL talebi ile gelen yayınlar için uzatma isteyen kullanıcılar iade tarihinden 3 gün önce uzatma isteğinde bulunabilir. Ancak, diğer kurumlardan ödünç alınacak kaynakların sayısı ve ödünç alma süreleri ile kaynakların süresinin uzatılması ödünç veren kurumun ILL politikasına bağlıdır.

ILL talebi ile gelen yayınlar hafta içi 09:30 – 17:30 saatleri arasında Kütüphaneden teslim alınmalı ve iade edilmelidir. Yayınlar kütüphaneye ulaştığında telefon ya da e-posta ile istekte bulunan okuyucuya sorumlu kütüphaneci tarafından iletilir.

Süreli yayınlar, nadir eserler, referans kaynakları, kısa süreli ödünç verilen kitaplar ve başvuru kaynakları ile görsel-işitsel materyaller ödünç verilemez

Ödünç talep edilen yayınlar diğer kütüphanelerden kargo ile gönderilir. Bu hizmet için doğacak söz konusu posta, kargo vb. masraflar istekte bulunan okuyucu tarafından karşılanır.

Tezlerin kullanımı da telif haklarıyla sınırlandırılmıştır. Tezlerden, yazarının izin verdiği ölçüde tarama yapılabilir.

Görsel işitsel materyaller ile CD’ler telif hakları nedeniyle çoğaltılamaz.

Kitabın kaybolması veya zarar görmesi halinde (kargoda kaybolması ve zarar görmesi dahil) istekte bulunan okuyucu sorumludur.

Kütüphane yönetimleri gerekli gördüğü durumda, iade tarihini beklemeksizin yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

ILL hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve  önerileriniz için Kütüphane ile iletişime geçebilirsiniz.

DİĞER KURUM/KURULUŞ KÜTÜPHANELERİNİN YARARLANMA KURALLARI

Diğer kurum ve kuruluşlarında çalışan personel kendi kurum kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten faydalanabilir ve Ekonomi Kütüphanesi'ndeki materyalden yararlanabilir.

Kitap istekleri Bakanlığımız web sayfasında yer alan ILL Materyal İstek Formu’nun ilgili kurum/kuruluş kütüphane sorumlusu tarafından doldurularak yapılabilir. Bireysel yapılan başvurular işleme konulmaz. 

Kitap isteğinde bulunan kütüphaneye en fazla iki (2) adet kitap on beş gün (15 gün) süre ile ödünç verilebilir.

İstek yapılan kitaplar kargo ile gönderilir. Ekonomi Kütüphanesi’ne  iade edilmesi gereken kitapların da kargo ile ulaştırılması tercih edilir. Kargo ile ilgili tüm masraflar isteği yapan kütüphaneye aittir.

Süreli yayınlar, nadir eserler, referans kaynakları, kısa süreli ödünç verilen kitaplar ve başvuru kaynakları ile görsel-işitsel materyaller ödünç verilemez.

Makale tarama hizmeti Telif Hakları Yasasının izin verdiği ölçüler dahilinde verilebilir.

Ekonomi Kütüphanesi gerekli gördüğü durumlarda, iade tarihini beklemeksizin yayını geri çağırma hakkına sahiptir.