Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

Not: Ödünç talep edilen yayınlar diğer kütüphanelerden kargo ile gönderilir. Bu hizmet için doğacak söz konusu posta, kargo vb. masraflar istekte bulunan okuyucu tarafından karşılanır.