Kütüphane Veri Tabanları

Ekonomi Kütüphanesi ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, kaynaklar sadece kişisel araştırma ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yapılan lisans anlaşması dışında aşağıda belirtilen yanlış kullanımlar kullanıcılara yasal sorumluluk yükleyeceğinden gereken hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir.

  1. Veri tabanlarından otomatik dosya indirme programları kullanılarak, sistematik şekilde bir bütün olarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması,
  2. Veri tabanlarının ticari amaçlı olarak kullanılması, satılması veya içeriğinin dağıtılması,
  3. Veri tabanlarından kopyalanan bilgilerin Ticaret Bakanlığı personeli dışındaki kişilerle paylaşılması,
  4. Veri tabanlarından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-posta listeleri ile dağıtılması,
  5. Veri tabanlarından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması,
  6. Uzaktan erişim için gerekli olan bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılması.