Ödünç Verme Hizmetleri

  1. Kütüphane kaynakları ödünç verme hizmetinden sadece Bakanlık personeli yararlanabilmektedir. Bakanlık personeli kütüphaneden bir kerede en fazla dört (4) adet kitabı on beş gün (15 gün) süreyle ödünç alabilir. Aynı materyalin başka bir kullanıcı tarafından talep edilmemesi halinde kullanıcı materyali en fazla iki (2) defa uzatma hakkına sahiptir.
  2. Kullanıcı kitap ödünç alma işlemlerini "Bakanlık Personel Kartı” ile yapar. Kullanıcı üzerindeki yayınları ve iade tarihlerini web sayfasında yer alan Kütüphane Hesabım başlığını seçerek görebilir.
  3. Süreli Yayınlar ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılır.
  4. Basılı kurum tezleri ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılır.
  5. Referans Kaynakları ve Nadir Eserler (Ansiklopedi, Sözlük, Yazma Eserler, Taş Baskı Eserler, gravürler vb. ) ödünç verilmez.
  6. Kütüphane ihtiyaçlar doğrultusunda çok kullanılan yayınların ödünç verme sürelerini kısaltabilir ya da kaldırabilir.
  7. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.
  8. Kütüphane, zorunlu durumlarda ödünçte olan yayını süresi dolmadan geri isteyebilir.
  9. Ödünç alınan kitap kaybolmuş ise kitabın aynısı kullanıcı tarafından temin edilir. Kitap kaybolmuş ve piyasada da bulunamıyor ise yönetimin belirleyeceği muadili bir kitap kullanıcı tarafından temin edilir.
  10. Bakanlık dışı kullanıcılar koleksiyondan sadece kütüphane içinde yararlanabilir.