Kütüphane Kuralları

Amaç

T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) personeli ile dış kullanıcıların araştırma ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir. 

Genel Kurallar 

 1. Kütüphane kaynak ve hizmetlerinden Bakanlık mensupları, diğer kurum/kuruluşları, akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.
 2. Kütüphaneden ödünç materyal almak isteyen Bakanlık personeli öncelikle kütüphane üyelik işlemlerini tamamlamalıdır.
 3. Üyelik işlemlerini tamamlayan Bakanlık personeli sadece kendi kurum kimlik kartları ile ödünç yayın alabilir. Başka bir kullanıcı aracılığı ile diğer kullanıcıya ödünç yayın verilmez.
 4. Kullanıcı, ödünç verme hizmetinden yararlanırken kurum kimlik kartını göstermek zorundadır. Kullanıcı;
  • Kimlik kartını kaybetmesi,
  • Kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye önceden bilgi vermek zorundadır.
 5. Kullanıcıların kütüphane kapanmadan 30 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekir.
 6. Kütüphanede fotokopi hizmeti yoktur, telif hakları çerçevesinde doğrudan talep eden okuyucu tarafından kullanılmak üzere tarama hizmeti verilmektedir.
 7. Elektronik ve basılı kaynaklar 5846 sayılı Fikir Sanat ve Eserleri Kanunu ile 1988 telif hakları anlaşması koruması altındadır. Orijinal kaynaktan yapılacak tarama, bir dergiden bir makaleyi veya kitabın bir bölümünü (veya %10'unu) aşmamalıdır.
 8. Tezlerin kullanımı da telif haklarıyla sınırlandırılmıştır. Tezlerden, yazarının izin verdiği ölçüde tarama yapılabilir.
 9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile üniversitelere mensup akademik personel (doktora ve yüksek lisans öğrencileri dahil) Ekonomi Kütüphanesi’ne gelerek koleksiyondan yararlanabilir.
 10. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler hakkında tutanak tutulur ve gerekli işlemler yürütülür.
 11. Kütüphane içinde sigara içilmez.
 12. Kütüphane içinde, yiyecek tüketilemez.
 13. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.
 14. Kütüphanede bulunan tüm materyal manyetik kapı güvenlik sistemi ile korunmakta olup, ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılamaz. Gerekli durumlarda, kütüphane görevlisi kullanıcıların üzerini arayabilir ve çantalarını kontrol edebilir.
 15. Kullanıcılarımız kütüphaneden yararlanma esnasında herhangi bir kitaba istemeden zarar vermiş ise bunu görevliye bildirmelidir.

 

Ödünç Yayın Alma Süre ve Sayıları

 1. Kütüphane kaynakları ödünç verme hizmetinden sadece Bakanlık personeli yararlanabilmektedir. Bakanlık personeli kütüphaneden bir kerede en fazla dört (4) adet kitabı on beş gün (15 gün) süreyle ödünç alabilir. Aynı materyalin başka bir kullanıcı tarafından talep edilmemesi halinde kullanıcı materyali en fazla iki (2) defa uzatma hakkına sahiptir.
 2. Kullanıcı kitap ödünç alma işlemlerini "Bakanlık Personel Kartı” ile yapar. Kullanıcı üzerindeki yayınları ve iade tarihlerini web sayfasında yer alan Kütüphane Hesabım başlığını seçerek görebilir.
 3. Süreli Yayınlar ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılır.
 4. Basılı kurum tezleri ödünç verilmez, sadece kütüphane içinde kullanılır.
 5. Referans Kaynakları ve Nadir Eserler (Ansiklopedi, Sözlük, Yazma Eserler, Taş Baskı Eserler, gravürler vb. ) ödünç verilmez.
 6. Kütüphane ihtiyaçlar doğrultusunda çok kullanılan yayınların ödünç verme sürelerini kısaltabilir ya da kaldırabilir.
 7. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.
 8. Kütüphane, zorunlu durumlarda ödünçte olan yayını süresi dolmadan geri isteyebilir.
 9. Ödünç alınan kitap kaybolmuş ise kitabın aynısı kullanıcı tarafından temin edilir. Kitap kaybolmuş ve piyasada da bulunamıyor ise yönetimin belirleyeceği muadili bir kitap kullanıcı tarafından temin edilir.
 10. Bakanlık dışı kullanıcılar koleksiyondan sadece kütüphane içinde yararlanabilir.

  

Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın / Belge Sağlama Hizmeti Kuralları

 1. Bakanlık personeli kütüphanelerarası ödünç hizmetinden yararlanabilirler. Ayrıntılı bilgi için bakınız: ILL Hizmeti

 

Uzatma 

 1. Kütüphaneden ödünç alınan kitabın iade süresi bitmeden iade uzatma işlemi yapılabilir. Bu işlem aynı kitap/kitaplar için sadece iki (2) kere yapılabilir. Eğer uzatma işlemi yapılmak istenen kitap başka bir kullanıcı tarafından acil olarak istenirse kütüphane yönetimi tarafından uzatma işlemi yapılmadan kitap yeni kullanıcıya verilebilir. İade tarihi gelmemiş olan kitaplar kütüphane yönetimi tarafından geri istenebilir.
 2. Başka bir kullanıcı tarafından "rezerv" konulmamışsa, ödünç alınan her materyalin iade süresi kütüphane web sayfasında yer alan Kütüphane Hesabım linki kullanılarak elektronik ortamda iki defa uzatılır. İki defadan fazla uzatma işlemi yapılabilmesi için materyalin Kütüphane Danışma Bankosu'na getirilmesi gerekir.

 

Yayın Ayırtma (Rezerv)

 1. Ödünç alınmış veya bir kullanıcı tarafından ayırtılmış yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir.
 2. Yayın ayırtma işlemi kütüphane otomasyon sistemi (OPAC) üzerinden ya da kütüphaneye gelerek yapılabilir.
 3. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan kullanıcılar yayın ayırtma işlemi yapamaz.
 4. Ayırtılan yayın önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum üyeye e-posta mesajı ile bildirilir.
 5. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren üç (3) gün içinde alınmaz ise sıradaki kullanıcıya verilir. Yayın bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir.
 6. Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısından (4 adet) fazla olamaz. 
   

İade

 1. Kullanıcı ödünç aldığı materyali zamanında ve hasarsız bir şekilde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
 2. Kullanıcı ödünç aldığı materyali başkasının kullanımına verdiği takdirde tüm sorumluluk kendisine aittir.
 3. Yurtdışı teşkilatı ya da yurtiçi taşra teşkilatlarına yapılan uzun süreli atama ve görevlendirmelerde, işten ayrılma durumlarında ödünç alınan materyal Kütüphane’ye teslim edilir. Kısa süreli de olsa ödünç verme süresinden daha uzun olan görevlendirmelerde de hizmetlerde aksama yaşanmamasını teminen ödünç alınan materyal Kütüphane’ye teslim edilir.

Geciken Yayınlar

 1. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.
 2. Ödünç alınan yayınları geciktiren ve Kütüphane tarafından en az üç (3) kez peş peşe ikaz edilen kullanıcıya altı (6) ay boyunca ödünç yayın verilmez.

 

Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar

 1. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür.
 2. Kütüphane, iade tarihinden bir (1) gün önce kullanıcının e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 3. Kütüphane, herhangi bir materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcıları e-posta ile uyarır. İadesi geciken materyaller için sorumluluk okuyucuya aittir.
 4. Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için;
  • Kullanıcı 15 gün içinde yayının aynı ya da son baskısını temin etmek ve kütüphaneye teslim etmek zorundadır.
 5. Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise;
  • Kullanıcı, yönetimin belirleyeceği muadil/eşdeğer bir yayını 30 gün içinde temin etmek ve kütüphaneye teslim etmek zorundadır.
 6. Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına kayıp yayın işlemi uygulanır.
 7. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerin üyelikleri iptal edilir ve zarar tazmin edilir.
 8. Kütüphaneden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilen kullanıcıların üyelikleri iptal edilir.

 

Fikir Atölyesi Kullanım Kuralları

 1. Kütüphane için genel kullanım kuralları Fikir Atölyesi için de geçerlidir.
 2. Kullanıcılar önceden rezervasyon yaptırarak atölyeyi kullanabilir.
 3. Fikir Atölyesi’nde grup çalışmaları yapılabilir. Bireysel kullanımlara açık değildir.
 4. Grup çalışmalarında ses düzeyi diğer kullanıcıları rahatsız etmemelidir.
 5. Fikir Atölyesinde bulunan ekipmanlar Atölye dışına çıkarılamaz.