Hakkımızda

Bakanlığımızın, karar alma mekanizmaları için gerekli bilgi, enformasyon, analiz ve değerlendirmelerin zamanında, sağlıklı, kaliteli ve rekabetçi ekonomik bilgi kaynaklarından temin edilmesi, ekonomi politikalarının geliştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve enformasyonun temininde zaman kaybının sıfıra indirilmesi,

-Bu yolla küresel ekonomideki yeni pazarlara giriş, katma değeri yüksek tedarik zincirlerine eklemlenebilmek açısından gerekli teknoloji geliştirme, stratejik trend ve dinamiklerin izlenmesinde azami faydanın sağlanması

-Türkiye’nin küresel ekonomik gelişmelerin doğurduğu fırsatları yakından ve derinliğine takip ederek küresel ticaret, yatırım, teknolojik gelişme ve yenilikçilik süreçlerinin gerektirdiği akademik ve ampirik bilgi ihtiyacının en üst seviyede karşılanması,

-Türkiye’nin (DTÖ, OECD, UNCTAD, Dünya Bankası vb.) uluslararası ekonomik kuruluşların stratejilerini daha yakından ve analitik olarak takip etmek amacıyla bilgi, enformasyon ve akademik altyapı teşkil edilmesi,

-Türkiye ekonomisi, ticareti ve yatırımlarının, Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye girişleri ve Türkiye’nin diğer ülkelere yönelik yabancı sermaye çıkışlarının daha sağlıklı ve ülke çıkarlarını azamileştirecek şekilde yönlendirebilmek amacıyla yapılacak çalışmalara analitik bilgi desteği sağlanması,

- Bakanlık uzman ve idarecilerinin ve idari-teknik personelinin, dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmeleri zamanında ve en sağlıklı bilgi kaynaklarından temin edecek kaynaklarla buluşturularak çalışma motivasyonunun artırılması ve proje kültürlerinin geliştirilmesi, ekonomik politika yönetim süreçlerinde bilgi birikimleri ve uzmanlıklarının derinleştirilmesi, rekabetçi ekonomik analiz ve istihbarat yeteneklerini artıracak, ayrıca, kişisel gelişimlerine de katkıda bulunacak kaynaklarla buluşturulmaları, bu yöntemle de Bakanlığın Türkiye ekonomisindeki liderlik rolünün güçlendirilmesi amacıyla, Bakanlığımızda Ekonomi Kütüphanesi kurulmuştur.

Kütüphanemizin basılı kaynak kapasitesi başlangıç için yaklaşık 17 bin (On Yedi Bin) olarak düzenlenmiş olup, içerisinde ağırlıklı olarak İngilizce olmak üzere yabancı ve Türkçe Ekonomi ve Finans alanında eserler ile önemli dergi ve gazetelerin yer aldığı süreli yayınlar yer almaktadır. Basılı kaynaklara ilave olarak Kütüphanemizin elektronik kitap, elektronik dergi ve makale veri tabanları ile dünyanın değişik ülkelerinin önemli haber kaynaklarının tarandığı medya/haber ve değişik aralıklarla yayınlanan dergi/magazinler kullanıcıya sunulmaktadır.

Bu veri kaynaklarında; uluslararası lisanslı haber ve iş kaynağı, dünya genelinde yüzlerce haber kaynağından “işadamları, şirketler ve sektörler” hakkında derin ve kapsamlı bilgiler, önemli bürokratları, politikacıları ve iş adamlarını veri tabanı üzerinden tanıma ve takip etme, dünyanın değişik ülkelerinden kamu ve özel sektörden detaylı şirket bilgileri içeren veri tabanları, finansal analizler ve rakip şirketler hakkında bilgiler, global piyasalarda sektör hakkında günlük bilgi ve analizler, kapsamlı aylık ve 3 aylık raporlar, SWOT analizi, tahminler, piyasa trend analizlerinin yer aldığı sektör ve ülke raporları ile şirketlerin karşılıklı risk ve fırsat analizlerine ulaşmak mümkündür.

Aynı zamanda, özellikle ABD, İngiltere ve İrlanda, Almanya ve Çin olmak üzere tüm dünyadan kapsamlı yerel ve bölgesel haber ve firma bilgi kaynakları, Türkçe yayınlanan dergi ve magazinler ile elektronik kitap ve akademik dergilere erişim sağlanmaktadır.

Kütüphanemiz, Dünya ölçeğinde en güncel kaynaklara erişim imkanı sağlayan modern kütüphaneler içerisinde yer alabilecek düzeyde, Ekonomi alanında, Referans bir kütüphane olmayı amaçlamaktadır.