Açık Erişim Kaynaklar

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi, AB tarafından, birliğe ilişkin yasa ve resmî olayların kamuya bildirilmesi için çıkarılan bir yayındır. 

 Resmî gazete iki bölümden oluşmaktadır:

 Türkiye Akademik Arşivi (HARMAN)

TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi, ulusal açık erişim arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan açık erişim içeriğine erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve Türkiye Akademik Arşiv adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Ulusal Tez Merkezi arşivinde bulunan tezlerin tamamı, "Elektronik Tez Arşiv Projesi" ile sayısal ortama taşınmıştır. Elektronik Tez Arşivi çalışması ile sayısal ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından "çoğaltması ve yayımı için" izin verilmiş olanlar tam metin (pdf) olarak erişime açılmıştır. Tezlerin tam metin olarak açılması konusunda, tez yazarlarından gelen itirazlar sonucunda bazı tezlerin pdf dosyalarına erişilememektedir.

DergiPark Akademik

TÜBİTAK ULAKBİM, DergiPark Akademik hizmeti kapsamında Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır.

TR Dizin

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır. Dizin, 2000 yılı Ağustos ayından itibaren üzerinden tarama yapılabilmektedir. Dizinde yer alan dergilerin makalelerine ait bibliyografik bilgilerin (makale adı, yazar, öz vs.) yanı sıra, ULAKBİM müdürlüğü ile dergi editörlükleri arasında imzalanan katılım izni sözleşmesine bağlı olarak, makale tam metinlerine de erişilebilmektedir.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Çeşitli konularda 1000'in üstünde dergi ve dergilerde yer alan makaleleri içeren, açık erişimli bilimsel dergi veri tabanıdır.

Directory of Open Access Books (DOAB)

Açık erişim kitap veri tabanıdır.

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN )

Beşeri ve sosyal bilimler alanında açık erişimli akademik kitapları içeren veri tabanıdır.

WTO iLibrary

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından her yıl birçok ticaret alt başlığında hazırlanmış yayınları içermektedir. Yayınlar, sadece online olarak okunabilmekte, pdf formatında indirilememektedir.

Internatioanl Trade Center (ITC)

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından yayınlanan ve elektronik erişime açık tüm yayınlara full text erişim sağlanabilmekte ve PDF olarak indirilebilmektedir.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD )

UNCTAD tarafından yayınlanan ve elektronik erişime açık tüm yayınlara full text erişim sağlanabilmekte ve PDF olarak indirilebilmektedir.

The World Bank

145.000'den fazla ülke raporları, ekonomik göstergeler, sektör raporları vb. konu başlıklarını içeren açık erişim veri tabanıdır.

Dart-Europe e-Tez Veri Tabanı

DART-Europe, 28 Avrupa ülkesinin 619 üniversitesinden 818,917 master ve doktora tezini kapsayan veri tabanıdır.